Castrol

Castrol marknadsför metallbearbetningsvätskor och industrismörjmedel till den tillverkande industrin. Castrol har ett brett sortiment från marknadsledande tillverkare av allt från skärvätskor, hydraul- och maskinoljor till specialsmörjmedel, rostskydd och tvättvätskor.

Fat