Företaget

Vår ambition är att vi skall kunna erbjuda marknadens högsta tillgänglighet, tillförlitlighet och kompetens, vilket resulterar i den mest kostnadseffektiva lösningen för varje enskild kund.

Vidare skall vi vara en integrerad samarbetspartner där kvalitet och kunskap prioriteras.

Om flexibilitet

I vår generella agenda för värdeskapande åtgärder återfinns bl.a:

”Hur uppfattar våra kunder företaget och dess servicegrad?”

Förutom konkurrenskraftiga priser erbjuds flexibilitet. Inkommande order levereras samma dag och når beställaren dagen efter.

Vi arbetar nära kunden och deltar aktivt i kundens problemlösningar. Internutbildning har hög prioritet hos oss.