GDPR

GDPR Policy- VERKTYGS AB LEIF ANDERSSON ( 556141-0811 )

Vi tycker att det är viktigt att hålla en hög nivå av skydd för din personliga integritet och har förtydligat det i en policy där vi beskriver hur vi samlar in, använder, visar och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som namn, befattning, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vad vi använder informationen till

Vi använder informationen till våra kundregister för att hantera order, leveranser, fakturering, e-post, utskick av produkt- och företagsnyheter samt bokföringen.

Hantering och lagring av personuppgifter

Vi lagrar informationen på ett säkert sätt och vi behåller dina personuppgifter så länge som ni är kund, leverantör eller samarbetspartner till oss. Vi behålla dina uppgifter så länge de är relevanta och i upp till 3 år efter avslutad affärsrelation. Vi har dock vissa rättsliga förpliktelser, ex bokföringslagen som innebär att dessa uppgifter idag skall sparas i 7 år. Efter särskild överenskommelse kan på kundens initiativ lagrad information raderas tidigare än så.

Samtycke

Om du är eller blir kund hos oss, så samtycker du till att vi lagrar tidigare angiven information. Det gäller även om en potentiell kund skickar mail till oss med förfrågningar eller likvärdigt.

Delning av information

Vi använder leverantörer för olika uppdrag i vår verksamhet och dessa kan då få tillgång till dina personuppgifter. De leverantörer vi använder är väl informerade om vår policy och hur informationen skall hanteras.

Överföring av uppgifter till tredje land

Vi kan vid vissa tillfällen behöva överföra information till annan part både inom EU/EES och övriga världen. Det gäller tex. direktleveranser från vår leverantör till Er som kund

Dina rättigheter

Du har enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att komma åt eller ta bort din personliga information. Kontakta oss om du vill ha mer information om dina personuppgifter, som  vi lagrar och behandlar.

Säkerhet

Vi använder säker förvaring av personlig information i databaser och program där det krävs användarnamn och lösenord för att få åtkomst till informationen. Vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående denna policy kan du kontakta oss på:
Tel: 011 – 231950 eller info@vab.se